Bezwaar WOZ waarde aantekenen, hoe en waarom?

Elk jaar opnieuw kan er worden vastgesteld dat de zogenaamde WOZ waarde van je woning wordt bepaald. Elke persoon die eigenaar is van een woning in Nederland krijgt met deze jaarlijkse waardebepaling te maken. De WOZ waarde die wordt bepaald is in de praktijk verantwoordelijk voor menig aantal verschillende kosten die moeten worden betaald. Het gaat hierbij dan niet alleen om bepaalde heffingen, maar ook om diverse belastingen. Het kan best voorkomen dat je het als eigenaar van de woning niet eens bent met de berekende WOZ waarde. In dat geval is het mogelijk om bezwaar WOZ waarde aan te tekenen. Veel mensen stellen zich echter de vraag waarom ze  dit nu precies zouden moeten doen en vooral hoe dat in de praktijk moet gebeuren. Het antwoord op deze vragen laten we je graag ontdekken middels de onderstaande informatie.

Waarom zou je bezwaar WOZ waarde aantekenen? 

Elk jaar opnieuw is het zo dat de gemeente waarin je woonachtig bent en eigenaar bent van een woning de zogenaamde WOZ waarde gaat bepalen. Er zijn verschillende zaken waar rekening mee wordt gehouden bij het bepalen van deze waarde. Je kan hierbij onder meer denken aan:

  1. De ligging van het pand waar je eigenaar van bent; 
  2. De inhoudsgegevens; 
  3. De oppervlaktegegevens; 

De reden waarom deze waarde jaarlijks opnieuw moet worden bepaald is het gevolg van het feit dat er eveneens wordt gekeken naar de recente verkoopprijzen in de buurt. Wanneer deze zijn gestegen zal ook de WOZ-waarde logischerwijs stijgen. Voor veel mensen geldt echter dat ze het niet eens zijn met de hoge WOZ-waarde die ze voorgeschoteld krijgen. Een bezwaar WOZ waarde indienen is in dat geval een mogelijkheid. Je moet echter wel rekening houden met een aantal voorwaarden.

Hoe kan je een bezwaar WOZ waarde indienen?

De manier waarop een bezwaar WOZ waarde kan worden ingediend is in de praktijk sterk afhankelijk van de gemeente waarin je woonachtig bent. Het is hier op deze pagina dan ook helaas niet zomaar mogelijk om één algemene werkwijze neer te schrijven, simpelweg omdat deze er niet is. Bij de zogenaamde WOZ-beschikking die je in de bus zal krijgen zit altijd een bijlage. Deze bijlage zal je aangeven op welke manier je het bezwaar kan indienen. Let wel, je moet er altijd rekening mee houden dat je slechts over een periode van 6 weken beschikt volgend op de WOZ-beschikking om het bezwaar in te dienen. Hier dien je wel aandachtig voor te zijn.

Hoe interessant is een bezwaar indienen tegen je WOZ waarde?

In het merendeel van de gevallen kan er in de praktijk worden vastgesteld dat de WOZ waarde door de gemeente waarin je woont vrij correct wordt bepaald. Het spreekt echter voor zich dat er altijd een mogelijkheid bestaat dat de gemeente er toch de mist mee in gaat. In dat geval is het interessant om te weten dat een bezwaar WOZ waarde aantekenen tot de mogelijkheden behoort. Let wel, wacht je te lang en overschrijd je daarmee de vooropgestelde termijn van 6 weken na het ontvangen van de WOZ-beschikking? Dan is je kans om bezwaar aan te tekenen voor dat jaar voorbij. Het volgende jaar kan je dan uiteraard wel weer bezwaar aantekenen.