Een dakterras aanleggen, kan dat zo maar?

Wanneer je een plat dak hebt dan is dit een ideale plek om daarvan een dakterras te maken. Maar niet alle platte daken zijn beloopbaar. Wanneer je het idee hebt om een op je dak een terras aan te leggen moet je dus eerst de dakconstructie laten controleren en beoordelen door een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. Als het belopen van een dak wel kan dan is het zaak om een architect in te schakelen voor een bouwtekening van het terras. De architect zal ook bekijken hoe de toegang tot het dak het beste kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld door een paar terrasdeuren. Een dakterras zou je zelf kunnen aanleggen maar het is beter om dit door een gespecialiseerd bedrijf te laten doen. Zij weten precies wat er moet worden geregeld en welke vergunningen er nodig zijn voor het maken van een terras op je dak.

Wat komt er kijken bij het aanleggen van een terras op een plat dak

Zoals gezegd is niet elk plat dak beloopbaar en moet dit als eerste worden gecontroleerd. Maar je moet aan bepaalde eisen voldoen en ook een vergunning aanvragen om een dakterras te maken. Het belangrijkste is dat je een omgevingsvergunning aanvraagt. Hoe groot je het terras mag maken wordt beïnvloed door de regels van het bouwbesluit, het bestemmingsplan en de welstandsnota. Je mag met het terras op je dak de privacy van je buren niet schenden en je mag geen burenhinder veroorzaken. Dit zijn de twee belangrijkste zaken waaraan je moet voldoen om een vergunning te krijgen. Je kunt vooraf eens informeren bij de vakmensen van dakterrasaanleggen.nl. Door jarenlange ervaring met het aanleggen van terrassen op verschillende daken kunnen ze je veel informatie verstrekken. Dan weet je ook of het inschakelen van een architect zinvol is.

Het maken van een dakterras op een plat dak

Het maken van een dakterras is werk voor vakmensen. Voor je overweegt om een terras op je dak te laten maken is het verstandig om bij deze experts eerst informatie in te winnen over de mogelijkheden. Het materiaal dat wordt gebruikt op een plat dak is niet geschikt als ondergrond van een terras. De expert zal bekijken wat het beste gebruikt kan worden; tegels, hout of kunststof. Tegels zijn vaak te zwaar en hout wordt glad. In de meeste gevallen wordt hier dan ook voor een kunststof vloer gekozen. Omdat het terras boven een eerste of tweede verdieping wordt aangelegd moet dit ook worden voorzien van een hekwerk. Daarvoor zijn wettelijke eisen opgesteld en dat weet een expert op het gebied van dakterrassen ook precies.